Üye Açık Rıza Metni

Veri Sorumlusu

Kocasinan Gençlik Kulübü

İlgili Kişi

Üye / Veli Adı Soyadı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında ve tarafınıza bir nüshası verilmiş Üye Aydınlatma Metni’nde Kanunun 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamındaki hukuki sebeplere dayanarak açık rızanızı almaksızın (açık rıza gerektirmeyen durumlarda) hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi okumuştunuz. 

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; yukarıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve işlenme amacına yönelik açık rızanızın durumunu ilgili kişisel verinin yanında bulunan kutucuklara işaretleyerek beyan edebilirsiniz. 

Tüm bu bilgilendirmeler kapsamında kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine yönelik rıza durumunuzu belirtiniz. Lütfen önce aydınlatma metnini okuduğunuzdan ve açık rızanız talep edilen kişisel verilerinizin işlenmesine özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz. Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza verdikten sonra, dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Açık Rıza Gerektiren Durumlar

 

Aşağıda kişisel verilerinizin işlenmesinde üye veya üye velisinden talep edilen, açık rıza gerektiren kişisel verileriniz (üyeye ait kişisel veriler) ile bu verilerin işlenme amaçları listelenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve işlenme amacına yönelik açık rızanızın durumunu ilgili kişisel verinin yanında bulunan kutucuklara işaretleyerek beyan edebilirsiniz. 

 

 KVKK’nın 6/2 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla;

 

Acil durumlarda müdahale edilebilmesi amacıyla, Kan Grubu, kişisel verimin / çoçuğumun kişisel verisinin işlenmesine; Açık Rızam Vardır. / Açık Rızam Yoktur.

 

 KVKK’nın 6/2 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla;

 

Acil durumlarda müdahale edilebilmesi amacıyla, Sağlık Durumu /Sağlık Problemi Bilgisi hakkında, kişisel verimin / çoçuğumun kişisel verisinin işlenmesine; Açık Rızam Vardır. / Açık Rızam Yoktur.

 

KVKK’nın 6/2 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Acil durumlarda müdahale edilebilmesi amacıyla, Düzenli Kullanmak Zorunda Kaldığı İlaç Bilgisi hakkında, kişisel verimin / çoçuğumun kişisel verisinin işlenmesine; Açık Rızam Vardır. / Açık Rızam Yoktur.

 

 

 

 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Kocasinan Gençlik Kulübü etkinlikleri ve üyelerimizin vefat haberi, doğum günü kutlaması veya özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dahil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi amacıyla tarafıma SMS gönderilmesine; Açık Rızam Vardır. / Açık Rızam Yoktur.

 

 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla;

 

Kocasinan Belediyesi ve/veya iştiraklerinin anlaşmalı olduğu 3. firmaların ürün, avantaj, indirim ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi amacıyla, Gençlik kulübü ve İştiraklerinin    benimle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti göndermesine; Açık Rızam Vardır. / Açık Rızam Yoktur.

 

 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla 

 

Kocasinan Belediyesi ve/veya İştirakleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda görüntünüzün alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün veya kendinizin sağlamış olduğu görselin; dergi, gazete, web sitesi ve sosyal medya hesapları platformlarda  kişisel verimin / çoçuğumun kişisel verisinin yayınlananmasına; Açık Rızam Vardır. / Açık Rızam Yoktur. 

 

 

 

Telefon

0352 222 70 00
Bizimle iletişime geç

Aşağıdaki alana

mesajını bırakabilirsin