Komisyonlar

 • Değerler Komisyonu  Sosyal sorumluluk çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşma, Kırsalda ki öğrencilere ulaşma, Örnek teşkil edecek, faydalı ve yeni projeler hazırlama, Özel gereksinimli bireylere ilişkin farkındalık oluşturma, vs…

 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu  Kocasinan Belediyesi bünyesinde yapılan tüm çevresel etkinliklere aktif katılımcı olunması,
  Yeşil alan oluşturma ve bakımına destek sunulması, Sıfır atık projesi dahilinde yeni etkinlikler hazırlayıp hayata geçirilmesi,
  Geri dönüşüm çalışmalarına dair farkındalık oluşturma, Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yeni evlenenler, yeni doğanlar ve vefat edenler için oluşturulan hatıra ormanlarının bir yenisinin gençlik kulübümüzün üyeleri için oluşturulması ve bu ormanın bakımından da gençlerimizin sorumlu tutulması.

  Mevcuttaki veya yeni yapılması planlanan parklardan birine gençlik parkı adı verilmesinin talep edilmesi, Bu parkta, gençlik korosu üyelerinin kendi istedikleri zaman müzik icra etmelerine müsaade edilmesi, Parkın içerisinde açık hava tiyatrosuna ve sinema günlerine uygun alan oluşturulması, Öneri: Mevlana Semt Konağı; Gençlik Kulübü Merkezi, Mevlana Parkı ise Gençlik Parkı olabilir. Örnek teşkil edecek, faydalı ve yeni projeler hazırlama.

 • Eğitim Komisyonu  Hem öğrenciler hem de öğretmenler için talep edilen alanlarda özel seminerler düzenlenmesi,
  Bazı branşlarda özel tekniklerle eğitimler verilmesi. Mesela; Pratik Matematik Atölyesi: Matematik Atölyesi klasik Matematik öğretiminden farklı olarak, öğrencinin uygulamalı bir eğitim yöntemi ile aktif öğrenmeyi başarmasını amaçlamaktadır. Matematiğin okul müfredatlarında yer almayan pratik öğrenme yöntemiyle sevdirilmesi planlanmaktadır. Tarih: Gençlerin milli bilincini arttırmayı ve bununla beraber TYT –AYT müfredatı konularının akılda kalıcı şekilde hızlandırılmış anlatımına yönelik faaliyetler düzenlenmesi, alanında uzman bir öğretmenin hafıza tekniklerini kullanarak hızlandırılmış seminerler vermesi, tarihi önemli gün ve haftalara ilişkin etkinlik takvimi oluşturulması planlanmaktadır.


  Felsefe: Seçilen konular üzerine ödüllü münazaralar düzenleyerek, hem ele alınan konuların gençlerde kalıcılığının sağlanması hem de gençlerin farklı bakış açılarıyla düşünmeye teşvik edilmesi, öte yandan bu münazaralar sayesinde gençlerin hitabetlerini güçlendirerek sosyalleşmelerine fayda sağlanması hedeflenmektedir.

  Akıl oyunları Atölyesi: Akıl Oyunları Atölyesinde beyni sistematik düşünme becerisine sahip hale getirerek gençlerimizin stratejik düşünme, mantık yürütme ve stratejik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlanmak amaçlanmaktadır.
  Gençlik Buluşmaları: Gençlerimizi, hayata ve mesleğine dair tecrübeleri olan büyükleriyle bir araya getirerek vizyonlarını geliştirmelerine katkı sunmak planlanmaktadır.

 • Müzik ve Görsel Sanatlar Komisyonu  Müzik: Akademik başarılarını önemsediğimiz gençlerin sosyal hayatta mutlu olacakları işlere kanalize edilmesi. Müzik okulu oluşturulması, Enstrüman kullanmaya meraklı olan veya sesine güvenen gençlerimizden bir gençlik korosu kurulması, Güzel Sanatlar fakültelerine hazırlanan ancak eğitim alacak imkanı olmayan gençlere gerekli desteğin verilmesi, Gençlerin yeteneklerini dönem sonlarında verecekleri konserle taçlandırmalarına olanak sağlamak, Yetenekli gençlerin Cafe Sinan tesislerinde müziklerini icra edecekleri ortam sunmak.  Görsel Sanatlar  İlgisi olan gençlerin eğitim almalarını sağlanarak vakitlerinin değerli hale getirilmesi, Güzel Sanatlar fakültelerine hazırlanan ancak eğitim alacak imkânı olmayan gençlere gerekli desteğin verilmesi, Yapılan çalışmaların sergilenmesi için uygun ortam hazırlanması.

 • Tiyatro Komisyonu  Öncelikli olarak tiyatro kulübünün kurulması, Oyunculuk eğitimlerinin verilmesi, Tiyatro okumalarının yapılması, Profesyonel bir eğitim ile profesyonel oyunlar çıkarılması.

 • Sağlıklı Yaşam Komisyonu  Sportif faaliyetlerin devamının sağlanması, Sağlıkla ilgili farkındalık oluşturmak odaklı etkinlikler düzenlemesi, Sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirici etkinlikler hazırlanması, Spor ve eğitime ilişkin proje planlanıp uygulamanın yanı sıra il/ilçemizde bu alanlarda sportif faaliyet gösteren kulüp ya da kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi.

 • Bilim ve Teknoloji Komisyonu  Erkilet General Emir Uzay ve Havacılık Okulu’nun bilinirliliği ve aktifliğinin arttırılması, Akademilerimizde görülen robotik kodlama dersleri etkileşiminin arttırılması, Bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme hedeflerinin tespit edilmesi, Gerektiğinde özel/kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak projeler üretilmesi. Kulübümüze özel bir yazılım geliştiriyoruz. Gençlerimiz tarafından geliştirilen yazılım iletişim ve koordinasyon kapsamında bize eşlik edecek.

 • Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Komisyonu  Kulübe ait rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ihtiyaç analizinin çıkarılarak sonuçların Proje yetkilileri ile paylaşılıp değerlendirilmesi,

  Kulübe üye gençlerin yönlendirme, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında gerekli çalışmaların belirlenmesinde kılavuzluk edilmesi,

  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda kulübün iç dinamiğinin şekillendirilmesinin sağlaması.

 • Girişimcilik Komisyonu  Yeni üyelerin katılımının sağlanması, Mevcut kulüp üyelerimize, yeni istihdam alanları yaratılmasına yönelik projeler oluşturulması ve hayata geçirilmesi, Proje içerisinde istihdam edilecek öğrenci/gençlerin rotasyon vb. süreçlerinin koordine edilmesi.

 • Basın ve Tanıtım Komisyonu  Gençlik kulübünün ve kamuoyunun iletişim içinde olmalarını sağlayacak her türlü basılı materyal ve medya kanallarının (görsel, işitsel, yazılı, sosyal) kullanımı, kulübün mevcut çalışmalarının ve gelecekte yapılması düşünülen proje, eğitim, etkinlik vs. gibi çalışmaların duyurulmasının sağlanması.  Faaliyet Alanları

  Yazılı ve Görsel Medya
  Sosyal Medya
  TV yayın organları
  Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
  Kamu oyu yoklamaları alınması

Telefon

0352 222 70 00
Bizimle iletişime geç

Aşağıdaki alana

mesajını bırakabilirsin