KOCASİNAN GENÇLİK KULUBÜ

YÖNERGESİ

Madde 1. Taraflar

Kocasinan Gençlik Kulübü Yönergesi ve Kuralları, Gevher Nesibe Mahallesi, Telkin Sok. Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan KOCASİNAN BELEDİYESİ GENÇLİK KULÜBÜ ile www.kocasinan.bel.tr adresine kayıt yaptıran kişi, 18 yaş altında ise yasal temsilcisi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kursiyer/öğrenci tarafından elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girecektir.

Madde 2. Amaç, Kapsam, Genel İlkeler

Amaç: Kocasinan Belediyesi olarak, statüsü fark etmeksizin tüm geçlerimizin fikirlerine saygı duymaktayız. Bu yönergenin amacı, Kocasinan Gençlik kulübü üyelerinin, bilimsel, mesleki, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmesi ve sosyal sorumluluk projeleri yürütebilmeleridir.

Kapsam: Bu yönerge 15-30 yaş aralığındaki tüm gençlerimizi kapsamaktadır. Mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yeteneği olan, ilgi duyan, araştırmayı seven, sosyal sorumluluk projeleri yürütmek isteyen gönüllü gençlerimiz kulübümüze üye olabilir.  

Bu yönergede yer alan ilke ve esasların anlaşılması için üyelere yeterli zaman ve süre tanınmıştır.

Bu yönergenin genel ilkeleri çerçeve olarak belirlenmiştir. Üye / yasal temsilci / veli 'ye sözlü ve yazılı olarak yeterli açıklama yapılmış olup kanunlar gereği tüm tarafların uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuat hükümleri saklıdır. Yasal mevzuat hükümlerinde yer alan genel hukuk kuralları tüm tarafları bağlayıcı olup burada yer almayan hususlarda genel kanun hükümleri geçerlidir.

 Madde 3. Üyelerin Yükümlülükleri

3.1- Üye, Gençlik Kulübü tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak bu metni onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üye tarafından sağlanan bilgilerde esaslı noktalarda herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Üye tarafından güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle kendisine erişim sağlanamamasından ve yaşanması muhtemel herhangi bir sorundan Kocasinan Gençlik Kulübü sorumlu tutulamaz.

3.2- Üye, sitenin ve içeriklerinin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, hizmetlerin sunulmasında veya sitenin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.3- Üye kullanıcı hesabını ve Kocasinan Gençlik Kulübü’nün kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

3.4-Üye Türk Medeni Kanun’da yer alan iyi niyet ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlü olup Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere genel hukuk ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdür.

3.5- Üyenin yukarıda yer alan maddeleri yer alan koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde üyeliği duruma ve etkisine göre askıya alınır veya feshedilir.

3.6. Diğer Hususlar

Aşağıda yer alan tutum ve davranışlar yasaktır.

  1. Kurum içerisinde bağırarak konuşmak, kavga etmek, küfretmek, toplum ahlak kurallarına mugayir eylemlerde bulunmak, sureti ile kurum imajına zarar verecek işleyişi ve disiplini bozacak davranışlarda bulunmak,
  2. Gerek kurum içinde yapılacak çalışma esnasında gerekse kurum dışında yapılacak her türlü halka açık ya da kapalı etkinliklerde Kocasinan Kulübü üyelerine, yöneticiler, sorumlu öğretmenler kurum personel ve hizmetlileri ile 3. durumdaki gerçek ve tüzel kişiler dahil olmak üzere diğer insanları rahatsız edecek hal ve hareketler ile sözlü hakaret veya fiziksel tahrik ve şiddette bulunmak,
  3. Kulüp faaliyetleri ve projelerinin yürütüldüğü zamanlarda kendisi dışındaki 3. Kişilere zarar verebilecek şekilde şuuru kapalı gelmek, etkinliklerde sigara, alkol başta olmak üzere her türlü sağlığa zararlı madde kullanmak.

 

Kocasinan Gençlik Kulübü yönergesi ve kurallarını kapsayan bu metnin içeriğini ve şartları kayıt tarihinden itibaren onaylayıp kayıt yaptıran kişi şahsen, 18 yaşından küçük olması durumunda, yasal temsilcisi / velisi tarafından okunmuş ve peşinen kabul edilmiş sayılacak olup iş bu yönerge üye tarafından ya da yasal temsilcisi ya da velisi tarafından imzalanmasına müteakip yürürlüğe girerek geçerlilik kazanacaktır.

 

 

          Kurum                                                                                                               Üye / Yasal Temsilci              

Kocasinan Belediyesi

Gençlik Kulübü                                               

Telefon

0352 222 70 00
Bizimle iletişime geç

Aşağıdaki alana

mesajını bırakabilirsin